lokaal meierijstad

Bekijk de fractie

lokaal meierijstad

Bekijk de fractie

Actualiteiten

Wanneer wordt er gebouwd in Zijtaart?

Wanneer wordt er gebouwd in Zijtaart?

In september 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Zijtaart-Zuid’ vastgesteld wat de bouw van 85 woningen (in twee fases) mogelijk maakt. De realisatie van de beoogde woningbouw wordt vertraagd door een permanent hoge grondwaterstand in het gebied....

Een begin voor huisvesting van internationale werknemers in Schijndel?

Een begin voor huisvesting van internationale werknemers in Schijndel?

Donderdag 9 juni is in de commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering gesproken over het plan om 70 internationale werknemers huisvesting te bieden aan de Heidebloemstraat 15 te Schijndel. De initiatiefnemer heeft de gemeente Meierijstad verzocht om haar medewerking...

Dinsdag 31 mei openbare fractievergadering in Zijtaart

Dinsdag 31 mei openbare fractievergadering in Zijtaart

Op dinsdag 31 mei komt de fractie van LOKAAL naar het Klooster in Zijtaart. Vanaf 19.00 uur is iedereen welkom om in gesprek te gaan met leden van Lokaal Meierijstad over actuele onderwerpen die er spelen in en rondom Zijtaart. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 21.00...

LOKAAL is geboren in Meierijstad zelf en bestaat uit mensen die weten wat hier speelt. Omdat we niet gebonden zijn aan landelijke programma’s kunnen we de beste keuzes maken voor hier in Meierijstad. Lokale thema’s vragen namelijk om lokale oplossingen.

Partijprogramma

Wat vindt LOKAAL belangrijk?

 

Verkiezingsprogramma

LOKAAL zijn we samen!