Huisvesting arbeidsmigranten.

Eindelijk stond de huisvesting van arbeidsmigranten op 6 juni op de agenda van de gemeenteraad van Meierijstad. Fractielid Wern van Asseldonk van LOKAAL Meierijstad had tijdens de commissiebijeenkomst al helder en duidelijk weergegeven waar zijn partij heen wil als het gaat om de huisvesting van arbeidsmigranten en maakte dit nogmaals helder tijdens de raadsvergadering. De fractie van LOKAAL vindt dat de discussie niet moet gaan bij grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten om de grootte of het aantal op één plek, maar om de kwaliteit. Dáár gaat het om! Vier personen huisvesten onder slechte omstandigheden is niet te tolereren, maar bijvoorbeeld 500 personen huisvesten met de juiste faciliteiten en onder goede omstandigheden is zeer zeker wel te tolereren!

Meierijstad, groot in Agri, Food en Logistiek heeft de economische benefit. Dan moeten we wat LOKAAL betreft ook de verantwoordelijkheid nemen en de zaken goed faciliteren, zodat de huisvesting van de arbeidsmigranten volgens de juiste normen plaats vindt. Goed regelen, goed faciliteren en goed borgen en controleren. Wel heeft LOKAAL aandacht gevraagd voor de huisvesting van arbeidmigranten in de wijken van de diverse kernen. Zo is bijvoorbeeld het parkeren van de auto’s bij de huizen een zorgpunt en vaak een doorn in het oog van de medebewoners van de straat.

Beleidskader Sociaal Domein.

Als iemand thuis is in het Sociaal Domein dan is het fractielid van LOKAAL Marja van der Heijden wel. Blij was zij dan ook met het nieuwe beleidskader waarin “het mee mogen doen door iedereen in de samenleving ” centraal staat. Van der Heijden betoogde; “papier is geduldig, dus het is erg fijn dat er vanaf nu gewerkt gaat worden aan uitvoering”. Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving, velen roepen het. Maar bij LOKAAL zit het in hun DNA. Daarom ook volkomen terecht dat er de komende jaren meer aandacht is voor vrijwilligers, en wordt gestimuleerd dat de huidige vrijwilligers blijven en er hopelijk nog meer bijkomen. Dus vrijwilligers/verenigingen; lopen jullie vast?LOKAAL staat jullie graag te woord en zo nodig gaan we samen op zoek naar een oplossing. Samen zijn we LOKAAL.

Onteigening van den Braak versus gemeente Meierijstad.

Treffend maar met zorgvuldig gekozen woorden hield Pascal Timmers van LOKAAL zijn betoog over de onteigening van een stuk grond van de familie van den Braak. Het is niet niks als een overheid overgaat tot onteigening, betoogde Timmers, en wij snappen dan ook heel goed wat dat voor impact heeft op de betrokkenen. De fractie heeft op basis van alle info een besluit genomen en stemde in met verzoek tot onteigening. Als positief element zien we het feit dat op basis van dit besluit de directe bedrijfsvoering van de belanghebbende niet in het gedrang komt en dat de verdere realisatie van Foodpark 2 voortgang kan vinden. Maar het blijft een uiterst vervelende situatie. LOKAAL heeft daarom ook nogmaals een oproep gedaan aan de wethouder tot een verzoeningspoging. Wij gaan er vanuit dat dit gaat lukken, want samen zijn we LOKAAL.

De Aziatische duizendknoop.

Sommigen zullen de Aziatische duizendknoop meteen herkennen, anderen zeggen de wát? De Aziatische of de Japanse duizendknoop wordt tot de meest invasieve exoten gerekend. En als de plant eenmaal gevestigd is, dan is hij zeer moeilijk weg te krijgen. Door zijn sterke groeikracht worden lokale plantensoorten verdrongen. De sterke wortelstokken en stengels van de Japanse duizendknoop zijn in staat om schade te veroorzaken aan gebouwen, leidingen en wegen. Hoe kunnen we verspreiding dan voorkomen en aangetroffen planten bestrijden? Deze vraag werd voorgelegd tijdens de laatste raadsvergadering door één van de fracties. Sommige fracties gruwelen van het woord bestrijdingsmiddelen, anderen gaan genuanceerder om met verschillende oplossingen ter beheersing van de Japanse duizendknoop. De fractie van LOKAAL was hier helder in; dit is een uitvoeringstaak. Wij hebben goede kundige medewerkers bij de gemeente Meierijstad, die heel goed kunnen beoordelen wat de beste oplossing is ter bestrijding van de Japanse duizendknoop.

En dan ook nog Bouwen, Bouwen, Bouwen.

Gelukkig konden we deze maand op de valreep toch nog enkele bestemmingsplannen behandelen. LOKAAL Meierijstad heeft de woorden “Bouwen, Bouwen, Bouwen uitgevonden maar gezien de belangrijkheid ervan vinden wij het geen probleem als andere fracties deze woorden ook in de mond nemen. Ja, er kan weer gebouwd worden op enkele plaatsen in Meierijstad; de voormalige Don Bosco school aan de Beatrixsingel in Veghel wordt omgebouwd door Area in 23 appartementen. En aan de Voorbolst in Erp mag een schuurwoning gerealiseerd worden. Dit omdat in het buitengebied een stal wordt gesloopt. Bouwmogelijkheden zijn van levensbelang voor alle kernen van Meierijstad, maar zeker voor onze kleinere dorpen. Wij van LOKAAL gaan alles op alles zetten om ook daar het bouwen vlot te trekken. Want samen zijn we LOKAAL.