het bestuur

Het bestuur van LOKAAL Meierijstad wordt gevormd door:

vacant (voorzitter)
Jan van de Vossenberg (penningmeester)
Marie-José van de Graaf-van der Cammen (secretaris)
Eric Rath
Cor van der Aa
Geert van de Ven
Yvette Bloemen

Nieuwsbrief