het bestuur

Het bestuur van LOKAAL Meierijstad wordt gevormd door:

Yvette Bloemen (interim voorzitter)
Jan van de Vossenberg (penningmeester)
Eric Rath
Vacature (secretaris)