Actualiteiten

Miljoenen over en toch dreigt een tekort

Miljoenen over en toch dreigt een tekort

Tijdens de afgelopen raadsvergadering van donerdag 6 juli zijn de algemene beschouwingen gehouden. Fractievoorzitter Karel van Lieshout hield namens LOKAAL Meierijstad het betoog. Bij de kaderbrief van het College staan de plannen voor 2024 en hierbij is ook een...

Bouwen begint met het hebben van grond

Bouwen begint met het hebben van grond

LOKAAL is van mening dat het bouwen van huizen begint met het hebben van grond. Daarom hebben wij gisteren tijdens de algemene beschouwingen, samen met D66, een motie ingediend waarin wij het college oproepen om actiever grond aan te kopen ten behoeve van woningbouw...

Besturen is vooruitzien, toch?

Besturen is vooruitzien, toch?

Het gebouw van de Rooise scouting kan niet meer. Het is te oud, onveilig en renoveren is geen optie. Momenteel is de beoogde nieuwe locatie voor de Rooise scouting bij het Land van Kien, maar mocht dat niet haalbaar zijn houdt de gemeente het Achterpad achter de hand....

Meierijstad financieel gezond, onzekere tijden komen eraan

Meierijstad financieel gezond, onzekere tijden komen eraan

Sinds de start van Meierijstad heeft de gemeente Meierijstad elk jaar een positief resultaat gehad bij het vaststellen van de jaarrekening. In 2022 betreft dit positieve resultaat maar liefst 23,7 miljoen euro waarvan we ruim 18 miljoen euro toevoegen aan de algemene...

Openbare bijeenkomst LOKAAL Meierijstad – Keldonk

Openbare bijeenkomst LOKAAL Meierijstad – Keldonk

Dinsdagavond 30 Mei om 19.30 uur organiseert LOKAAL Meierijstad een openbare bijeenkomst in Sport- en ontmoetingscentrum ‘t Span. Graag wil LOKAAL in gesprek gaan met de inwoners en verenigingen over actuele onderwerpen die leven binnen Keldonk. Woningbouw voor...

Eindelijk de nodige verbeteringen aan de Ollandseweg

Eindelijk de nodige verbeteringen aan de Ollandseweg

Na meer dan 15 jaar lapwerk van de Ollandseweg ligt er nu een plan waar LOKAAL blij van wordt. Eindelijk wordt deze belangrijke verbindingsweg met aangrenzende fiets- en voetpaden tussen Olland en Rooi aangepakt. LOKAAL is positief omdat vooruit is gedacht over...

Duurzame energie opwek in Meierijstad

Duurzame energie opwek in Meierijstad

Donderdag 11 mei stond bij de commissievergadering Ruimte, Economie & Bedrijfsvoering het beleidskader ‘Duurzame energie opwek in Meierijstad’ op de agenda. Er lijkt een meerderheid te zijn voor dit voorliggende beleidskader. In de raadsvergadering van 25 mei zal...

Openbare bijeenkomst LOKAAL Meierijstad – Olland

Openbare bijeenkomst LOKAAL Meierijstad – Olland

Dinsdagavond 25 April om 19.30 uur organiseert LOKAAL Meierijstad een openbare bijeenkomst in Ontmoetingscentrum De Loop’r. Graag wil LOKAAL in gesprek gaan met de inwoners en verenigingen over actuele onderwerpen die leven binnen Olland. Woningbouw voor starters en...

Motie openstelling en behoud openluchtzwembad Veghel haalt meerderheid

Motie openstelling en behoud openluchtzwembad Veghel haalt meerderheid

Zoals opgenomen in ons verkiezingsprogramma is LOKAAL Meierijstad voorstander van het behoud van het openluchtzwembad in Veghel. In het afgelopen half jaar is er veel over gesproken, mede door de gesprekken met de initiatiefgroep die opgericht is door onze inwoners...

LOKAAL steunt motie reclamezuil A50 bij Eerde

LOKAAL steunt motie reclamezuil A50 bij Eerde

Tijdens de raadsvergadering van 2 maart heeft LOKAAL voor de motie gestemd waarin het college wordt opgeroepen om geen medewerking te verlenen aan het vergunnen van een reclamezuil langs de A50 bij Eerde. De motie was ingediend door Gemeentebelang Meierijstad maar...

Openbare bijeenkomst LOKAAL Meierijstad – Mariaheide

Openbare bijeenkomst LOKAAL Meierijstad – Mariaheide

Maandagavond 13 Maart om 19.30 uur organiseert LOKAAL Meierijstad een openbare bijeenkomst in Dorpshuis D’n Brak.Graag wil LOKAAL in gesprek gaan met de inwoners en verenigingen over actuele onderwerpen die leven binnen Mariaheide.Woningbouw voor starters en senioren...

Openbare fractievergadering LOKAAL groot succes!

Openbare fractievergadering LOKAAL groot succes!

Afgelopen dinsdag 31 januari heeft LOKAAL een openbare bijeenkomst georganiseerd in Erp. Het hoofdthema van de avond was het omnipark. Daarnaast werden andere thema’s zoals verkeersdruk, woningbouw en leefbaarheid besproken. Er was een mooie opkomst van geïnteresseerden welke met name namens de verschillende verenigingen in Erp aanwezig waren.  

Openbare bijeenkomst LOKAAL Meierijstad – Omnipark Erp

Openbare bijeenkomst LOKAAL Meierijstad – Omnipark Erp

Dinsdagavond 31 januari om 19.00 uur organiseert LOKAAL Meierijstad een openbare bijeenkomst in het sportcafé in Ter Aa ten aanzien van het Omnipark Erp. De realisatie van het Omnipark is opgenomen in de meerjarenbegroting van de gemeente Meierijstad. LOKAAL...

DE VERVUILER BETAALT, TOCH?

DE VERVUILER BETAALT, TOCH?

Tijdens de raadsvergadering van 15 december stonden de belastingverordeningen voor 2023 op de agenda. Bij het bestuderen van de ‘Verordening afvalstoffenheffing’ viel het LOKAAL op dat het vastrecht met tien euro verhoogd zou worden. Daarentegen blijft het...

Onderzoek naar mogelijkheid Islamitische begraafplaats Meierijstad

Onderzoek naar mogelijkheid Islamitische begraafplaats Meierijstad

LOKAAL kwam ter oren dat er vanuit de Islamitische gemeenschap in Meierijstad vraag is naar een begraafplaats binnen onze gemeente. LOKAAL vindt gelijkheid en gelijkwaardigheid belangrijke waarden in onze samenleving. Die gelijkheid en gelijkwaardigheid horen volgens...

Reactie LOKAAL op het collegewerkprogramma en de begroting

Reactie LOKAAL op het collegewerkprogramma en de begroting

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 3 november heeft de gemeenteraad het collegewerkprogramma en de begroting besproken. In het collegewerkprogramma staan de plannen van het College voor de komende vier jaar. Fractievoorzitter Karel van Lieshout heeft tijdens de...