Actualiteiten

Openbare bijeenkomst LOKAAL Meierijstad – Omnipark Erp

Openbare bijeenkomst LOKAAL Meierijstad – Omnipark Erp

Dinsdagavond 31 januari om 19.00 uur organiseert LOKAAL Meierijstad een openbare bijeenkomst in het sportcafé in Ter Aa ten aanzien van het Omnipark Erp. De realisatie van het Omnipark is opgenomen in de meerjarenbegroting van de gemeente Meierijstad. LOKAAL...

DE VERVUILER BETAALT, TOCH?

DE VERVUILER BETAALT, TOCH?

Tijdens de raadsvergadering van 15 december stonden de belastingverordeningen voor 2023 op de agenda. Bij het bestuderen van de ‘Verordening afvalstoffenheffing’ viel het LOKAAL op dat het vastrecht met tien euro verhoogd zou worden. Daarentegen blijft het...

Onderzoek naar mogelijkheid Islamitische begraafplaats Meierijstad

Onderzoek naar mogelijkheid Islamitische begraafplaats Meierijstad

LOKAAL kwam ter oren dat er vanuit de Islamitische gemeenschap in Meierijstad vraag is naar een begraafplaats binnen onze gemeente. LOKAAL vindt gelijkheid en gelijkwaardigheid belangrijke waarden in onze samenleving. Die gelijkheid en gelijkwaardigheid horen volgens...

Reactie LOKAAL op het collegewerkprogramma en de begroting

Reactie LOKAAL op het collegewerkprogramma en de begroting

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 3 november heeft de gemeenteraad het collegewerkprogramma en de begroting besproken. In het collegewerkprogramma staan de plannen van het College voor de komende vier jaar. Fractievoorzitter Karel van Lieshout heeft tijdens de...

Idee LOKAAL krijgt landelijke navolging

Idee LOKAAL krijgt landelijke navolging

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 29 september heeft Wern van Asseldonk namens LOKAAL tijdens de rondvraag vragen gesteld over het voorrang geven van eigen inwoners bij woningen. Inwoners moeten in hun eigen dorp kunnen blijven wonen, of je nou de eerste of de...

Op naar een veiliger Meierijstad?

Op naar een veiliger Meierijstad?

Woensdagavond 21 september werd het nieuw vast te stellen integraal veiligheidsbeleid 2023-2026 gepresenteerd door de betrokken burgemeesters, de politie en de gebiedsofficier van Justitie. Meierijstad valt binnen het basisteam de Meierij. Het gevolg hiervan is dat...

Wanneer wordt er gebouwd in Zijtaart?

Wanneer wordt er gebouwd in Zijtaart?

In september 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Zijtaart-Zuid’ vastgesteld wat de bouw van 85 woningen (in twee fases) mogelijk maakt. De realisatie van de beoogde woningbouw wordt vertraagd door een permanent hoge grondwaterstand in het gebied....

Een begin voor huisvesting van internationale werknemers in Schijndel?

Een begin voor huisvesting van internationale werknemers in Schijndel?

Donderdag 9 juni is in de commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering gesproken over het plan om 70 internationale werknemers huisvesting te bieden aan de Heidebloemstraat 15 te Schijndel. De initiatiefnemer heeft de gemeente Meierijstad verzocht om haar medewerking...

Dinsdag 31 mei openbare fractievergadering in Zijtaart

Dinsdag 31 mei openbare fractievergadering in Zijtaart

Op dinsdag 31 mei komt de fractie van LOKAAL naar het Klooster in Zijtaart. Vanaf 19.00 uur is iedereen welkom om in gesprek te gaan met leden van Lokaal Meierijstad over actuele onderwerpen die er spelen in en rondom Zijtaart. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 21.00...

Voorlopig geen windmolens in Meierijstad

Voorlopig geen windmolens in Meierijstad

Goed nieuws voor het landschap in Meierijstad en de inwoners van het buitengebied. Behalve de vier windmolens aan de A50 komen er niet meer windmolens bij. Daargelaten de reden vindt LOKAAL dit – als gezegd – goed nieuws en is het precies de uitkomst waarvoor LOKAAL...

‘Thuis in Meierijstad?’ Reactie LOKAAL op coalitieakkoord

‘Thuis in Meierijstad?’ Reactie LOKAAL op coalitieakkoord

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 19 mei heeft de gemeenteraad het coalitieakkoord besproken. Het coalitieakkoord is vorige week gepresenteerd door het CDA, HIER, VVD en de PvdA/GroenLinks. Gisteravond is ook het nieuwe College geïnstalleerd. Fractievoorzitter...