Ontmoet onze fractie

Pascal Timmers

Pascal Timmers van LOKAAL Meierijstad woont samen met zijn partner en hun drie kinderen in Boerdonk. Pascal is sinds maart 2014 lid van de gemeenteraad. Eerst in Veghel, nu in Meierijstad. Zijn specialisme ligt op het gebied van planning & control, gemeentefinanciën, bedrijfsvoering en bestuurszaken. Hij typeert zichzelf als luisterend en beschouwend.

Betrokkenheid
Waarom lid van de gemeenteraad? “Vanuit maatschappelijke betrokkenheid heb ik me verkiesbaar gesteld om spreekbuis voor de lokale gemeenschap te kunnen zijn. Door continu in gesprek te blijven met de gemeenschap, weet je wat er speelt en kun je dit ook een plek geven in de gemeenteraad. De raad is weliswaar kaderstellend en controlerend. Maar volgt vaak de voorstellen zoals deze vanuit het college worden voorgelegd. Hierin kan nog meer de scherpte worden aangebracht en de stem van de gemeenschap een plek krijgen.”

Verbinding
In verbinding zijn en blijven met de gemeenschap (burgers, bedrijven en instellingen) is voor Pascal belangrijk. “Daarnaast is het behoud van voorzieningen (sociale woningbouw, onderwijs, wijk- en dorpshuizen) voor alle kernen en wijken van Meierijstad een belangrijk aandachtspunt.” Als voorbeeld noemt hij de kloostertuin in Boerdonk. “Deze tuin is, evenals de Corneliuskapel en dierenweide, aangelegd door vrijwilligers. Het groenonderhoud wordt wekelijks uitgevoerd door dezelfde groep vrijwilligers. Dergelijke burgerinitiatieven zijn een mooi voorbeeld om aan te tonen wat de kracht van een kleine kern is.”

Politiek dichtbij
Voor Pascal betekent de gemeente Meierijstad als raadslid: een regionale economische pijler, prettig wonen, werken, recreëren en een financieel gezonde gemeente. Pascal roept politiek geïnteresseerde burgers op om de commissie- en raadsvergaderingen eens vanaf de publieke tribune of via de livestream te volgen. “Daarnaast biedt o.a. LOKAAL Meierijstad via fractievergaderingen op locatie aan alle burgers de mogelijkheid om in gesprek te gaan met politici.“

Wern van Asseldonk

Wern van Asseldonk uit Erp is raadslid sinds 2013. Hij werd destijds gevraagd door een politieke partij en kwam in de gemeenteraad van Veghel. “Het is mooi om mee te mogen beslissen over de invulling van je eigen omgeving en vorm te kunnen geven aan lokale vraagstukken.” Wern doet dit namens LOKAAL Meierijstad. Hij omschrijft zichzelf als betrokken, sociaal, netwerker en verbinder. Belangrijk bij het raadslidmaatschap vindt hij begrippen als betrouwbaar, maatschappelijk betrokken en kennis.

Voorrecht
Over zijn raadslidmaatschap zegt Wern het volgende: “Het is een voorrecht deel uit te maken van de raad. Het is niet vrijblijvend en het geeft ook verantwoordelijkheden. Wekelijks kost het een flink aantal uren, maar het geeft ook energie.” Wern wil het verschil maken met onderwerpen als ruimtelijke ordening, woningbouw en het verenigingsleven/vrijwilligers. Verder wil hij bereiken dat je goed kunt wonen en werken in Meierijstad. Hij hecht belang aan een bloeiend verenigingsleven en een bedrijfsleven dat zich kan blijven ontwikkelen. Ook een gezonde economische gemeente is van groot belang volgens Wern. Geen welzijn zonder welvaart.

Kernen
De gemeente Meierijstad betekent voor Wern als raadslid: kansen voor wonen, werken en ondernemen. Een gemeente waar Erp één van de 13 kernen is en een mooie sociale omgeving. “Iedere kern heeft zijn eigen identiteit en dat moet zeker worden behouden. We moeten blijven werken aan de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in alle kernen. Dus alle kernen zijn belangrijk!”

Meepraten
Wern geeft aan dat hij het als raadslid goed heeft gedaan als het maximaal mogelijke eruit is gehaald en hij iedereen recht in de ogen kan kijken. “Ook al zullen er ooit lastige besluiten genomen moeten worden.” Hij nodigt politiek geïnteresseerde burgers uit om eens te luisteren en te kijken naar raads- en/of commissievergaderingen. “Informeer eens wanneer je mag komen luisteren bij een fractievergadering. Iedereen is welkom.”

Wern van Asseldonk

Wern van Asseldonk uit Erp is raadslid sinds 2013. Hij werd destijds gevraagd door een politieke partij en kwam in de gemeenteraad van Veghel. “Het is mooi om mee te mogen beslissen over de invulling van je eigen omgeving en vorm te kunnen geven aan lokale vraagstukken.” Wern doet dit namens LOKAAL Meierijstad. Hij omschrijft zichzelf als betrokken, sociaal, netwerker en verbinder. Belangrijk bij het raadslidmaatschap vindt hij begrippen als betrouwbaar, maatschappelijk betrokken en kennis.

Voorrecht
Over zijn raadslidmaatschap zegt Wern het volgende: “Het is een voorrecht deel uit te maken van de raad. Het is niet vrijblijvend en het geeft ook verantwoordelijkheden. Wekelijks kost het een flink aantal uren, maar het geeft ook energie.” Wern wil het verschil maken met onderwerpen als ruimtelijke ordening, woningbouw en het verenigingsleven/vrijwilligers. Verder wil hij bereiken dat je goed kunt wonen en werken in Meierijstad. Hij hecht belang aan een bloeiend verenigingsleven en een bedrijfsleven dat zich kan blijven ontwikkelen. Ook een gezonde economische gemeente is van groot belang volgens Wern. Geen welzijn zonder welvaart.

Kernen
De gemeente Meierijstad betekent voor Wern als raadslid: kansen voor wonen, werken en ondernemen. Een gemeente waar Erp één van de 13 kernen is en een mooie sociale omgeving. “Iedere kern heeft zijn eigen identiteit en dat moet zeker worden behouden. We moeten blijven werken aan de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in alle kernen. Dus alle kernen zijn belangrijk!”

Meepraten
Wern geeft aan dat hij het als raadslid goed heeft gedaan als het maximaal mogelijke eruit is gehaald en hij iedereen recht in de ogen kan kijken. “Ook al zullen er ooit lastige besluiten genomen moeten worden.” Hij nodigt politiek geïnteresseerde burgers uit om eens te luisteren en te kijken naar raads- en/of commissievergaderingen. “Informeer eens wanneer je mag komen luisteren bij een fractievergadering. Iedereen is welkom.”

Abdulkadir Evlek

Abdulkadir Evlek uit Veghel is getrouwd en vader van 3 kinderen. Hij kwam In 2006 in de gemeenteraad van Veghel. Namens LOKAAL Meierijstad is hij raadslid in Meierijstad. Hij typeert zichzelf als ambitieus, behulpzaam en verantwoordelijk.

Raadswerk
Over de reden van zijn raadslidmaatschap zegt Abdulkadir: “Ik wil een bijdrage leveren aan een goede Nederlandse samenleving. Ik wil bij de lokale overheid inwoners goed vertegenwoordigen. De diversiteit aan onderwerpen is wat het raadswerk zo leuk maakt.“
Bij het werk als raadslid vindt hij het belangrijk dat in goed overleg met de fractie en inwoners transparante politiek wordt gevoerd.

Duurzaamheid
Abdulkadir wil het verschil maken op het gebied van duurzaamheid en het sociaal domein en maakt zich al jaren sterk voor de integratie van allerlei groeperingen in Meierijstad. “Door goed te luisteren en de schouders eronder te zetten kun je als raadslid iets voor inwoners betekenen.“

Toekomst
Als raadslid wil Abdulkadir bereiken dat Meierijstad een gemeente is waarin ook volgende generaties veilig, gezond en welvarend kunnen opgroeien. De gemeente Meierijstad betekent voor hem: Wonen aan het water, Werken en Ondernemen en kansen bieden aan iedereen. “We moeten onze krachten bundelen om Meierijstad verder te ontplooien.”

Marja van der Heijden-Peters

Marja van der Heijden-Peters uit Zijtaart is getrouwd en heeft drie kinderen. In 2014 kwam zij in de gemeenteraad van Veghel. Zij zit namens LOKAAL Meierijstad in de gemeenteraad en typeert zichzelf als ambitieus. “Ik kan goed luisteren en voel me verantwoordelijk. Het is leuk als je veel informatie krijgt over thema’s die belangrijk zijn voor iedereen en daarna over deze thema’s mede kunt beslissen.”

Afstand
Als raadslid wil Marja een bijdrage leveren aan het verkleinen van de afstand tussen burger en lokale politiek. ‘Door te luisteren naar inwoners kan ik hun ideeën en meningen meenemen in de besluitvorming. “Bij het werk als raadslid is het belangrijk dat je dicht bij de burger staat. Raadslid ben je niet alleen in het bestuurscentrum, maar ook zeker daarbuiten.” Zij wil zich deze raadsperiode inzetten voor het behoud van de leefbaarheid van elke wijk/kern en dat zo nodig verbeteren. “Dit kan door sport, allerlei zorgvoorzieningen en onderwijs. En niet te vergeten de mogelijkheden om te bouwen in alle kernen van Meierijstad.”

Meepraten
“Als raadslid kun je een luisterend oor zijn en inwoners mee laten praten over een onderwerp dat speelt. Dit doen we als team regelmatig door naar de kernen en wijken in Meierijstad te gaan.” Dat is ook wat Marja wil bereiken als raadslid. “Een grote betrokkenheid van inwoners bij allerlei projecten, zodat ieder zich gehoord voelt. Dit kan door veel informatie te geven en door veel informatie op te halen.” Met die informatie maakt Marja de best mogelijke keuze bij allerlei thema’s. “Deze keuze maak ik nadat ik vanuit alle richtingen heb gekeken. Mijn aandacht is vooral gericht op sociaal domein, sport en onderwijs.” Zo wil Marja komen tot een gemeente waar het goed wonen is, alle voorzieningen aanwezig zijn en kansen worden geboden aan iedereen.

Marja van der Heijden-Peters

Marja van der Heijden-Peters uit Zijtaart is getrouwd en heeft drie kinderen. In 2014 kwam zij in de gemeenteraad van Veghel. Zij zit namens LOKAAL Meierijstad in de gemeenteraad en typeert zichzelf als ambitieus. ‘Ik kan goed luisteren en voel me verantwoordelijk. Het is leuk als je veel informatie krijgt over thema’s die belangrijk zijn voor iedereen en daarna over deze thema’s mede kunt beslissen.’

Afstand
Als raadslid wil Marja een bijdrage leveren aan het verkleinen van de afstand tussen burger en lokale politiek. ‘Door te luisteren naar inwoners kan ik hun ideeën en meningen meenemen in de besluitvorming. ‘Bij het werk als raadslid is het belangrijk dat je dicht bij de burger staat. Raadslid ben je niet alleen in het bestuurscentrum, maar ook zeker daarbuiten.‘ Zij wil zich deze raadsperiode inzetten voor het behoud van de leefbaarheid van elke wijk/kern en dat zo nodig verbeteren. ‘Dit kan door sport, allerlei zorgvoorzieningen en onderwijs. En niet te vergeten de mogelijkheden om te bouwen in alle kernen van Meierijstad.’

Meepraten
‘Als raadslid kun je een luisterend oor zijn en inwoners mee laten praten over een onderwerp dat speelt. Dit doen we als Team regelmatig door naar de kernen en wijken in Meierijstad te gaan.’ Dat is ook wat Marja wil bereiken als raadslid. ‘Een grote betrokkenheid van de inwoners bij allerlei projecten, zodat ieder zich gehoord voelt. Dit kan door veel informatie te geven en door veel informatie op te halen.’ Met die informatie maakt Marja de best mogelijke keuze bij allerlei thema’s. ‘Deze keuze maak ik nadat ik vanuit alle richtingen heb gekeken. Mijn aandacht is vooral gericht op sociaal domein, sport en onderwijs.’ Zo wil Marja komen tot een gemeente waar het goed wonen is, alle voorzieningen aanwezig zijn en kansen worden geboden aan iedereen.

Will van Gerwen

Will van Gerwen woont in Sint-Oedenrode, is getrouwd en geniet al eventjes van zijn pensioen. Hij heeft twee zonen en drie kleinkinderen. Met een korte onderbreking is Will sinds 1990 raadslid van Meierijstad, voorheen Sint-Oedenrode.
Will trekt er graag op uit om contacten te leggen met bewoners en ondernemers.

Achterban
Niet alleen in ‘Rooi’, óók in Boskant, Nijnsel en Olland is hij regelmatig te vinden. Hij staat dan ook bekend als een échte volksvertegenwoordiger. Zo weten mensen hem ook te vinden. Door zijn inzet en actieve betrokkenheid in de wijken en buurten heeft Will een grote en brede achterban opgebouwd.

Kritisch betrokken

Hij wil het belang van de inwoners, ondernemers en organisatie graag behartigen in de gemeenteraad. Als het nodig is kan Will kritisch zijn in het belang van een optimaal resultaat, en hij laat zich daarbij overtuigen op basis van steekhoudende argumenten. Het belang van de inwoners van Meierijstad stelt hij daarbij steeds centraal.
De expertise en betrokkenheid van Will ligt vooral bij de communicatie met de inwoners en op het gebied van ruimtelijke ordening, wegen en groen. Hij zorgt daarbij voor draagvlak en betrokkenheid. Vele decennia werkte hij in de regio en kent daardoor ook de nodige inwoners en bedrijven.

Nieuwsbrief