Idee LOKAAL krijgt landelijke navolging

4 okt, 2022

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 29 september heeft Wern van Asseldonk namens LOKAAL tijdens de rondvraag vragen gesteld over het voorrang geven van eigen inwoners bij woningen. Inwoners moeten in hun eigen dorp kunnen blijven wonen, of je nou de eerste of de laatste keer een huis koopt. Deze roep om aandacht voor een woning in je eigen dorp was bij LOKAAL al even bekend, nu dringen deze geluiden ook landelijk door. Minister Hugo De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) komt nu met een voorstel om gemeenten meer mogelijkheden te geven eigen inwoners die een woning willen huren of kopen in huis hun gemeenten voorrang te geven.

LOKAAL heeft daar eerder ook al op aangedrongen. Uiteraard is het uitgangspunt dat iedereen mag wonen waar hij of zij wil: de vrijheid van vestiging. Maar met het voorgestelde wetsvoorstel wordt het mogelijk om 50% van de vrijkomende voorraad (sociale huur én nu ook goedkope koop) toe te wijzen aan eigen inwoners.

LOKAAL heeft gevraagd of het College voornemens is om deze aangekondigde mogelijkheden ten behoeve van eigen inwoners voorrang te verlenen te implementeren in de huisvestingsverordening en of het College alvast kan toezeggen dat ze starten met de voorbereiding hiervan. Wethouder Compagne gaf namens het College aan dat er een huisvestigingsverordening wordt opgesteld. Het wordt afwachten hoe het definitieve voorstel van De Jonge eruit gaat zien voordat het College in Meierijstad ermee aan de slag gaat. LOKAAL zal de ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen.