LOKAAL Kieslijst

Klik op een persoon om meer te weten te komen

Karel van Lieshout

Veghel

Wern van Asseldonk

Erp

Marja vd Heijden-Peters

Zijtaart

Dylan Kuijs

Sint-Oedenrode

Erik Groothoff

Veghel

Luc van den Tillaart

Erp

Abdulkadir Evlek

Veghel

Jochem Kok

Veghel

Pascal Timmers

Boerdonk

Geert van de Ven

Eerde

Jack Monde

Veghel

Jelle Verbakel

Erp

Marie-Jose van de Graaf

Mariaheide

Eric van den Bogaard

Veghel

Jeroen Höppener

Veghel

Pieter van Dijk

Zijtaart

Lieke Rombouts

Veghel

Jack Brus

Eerde

Ivonne van Heijningen

Erp

Paul Bouwmans

Eerde

Karel van Lieshout – Veghel

Mijn naam is Karel van Lieshout en ik ben 39 jaar geleden geboren in Sint-Oedenrode.

Op dit moment woon ik in Veghel. In het dagelijkse leven ben ik verkoopleider bij een autobedrijf. Het leuke van dit werk zijn de gesprekken die je voert met de mensen waarbij je wensen concreet omzet in oplossingen. Dat is ook meteen wat mij zo enorm aanspreekt in de politiek. Door in gesprek te gaan met inwoners hoor je wat er speelt in de wijk, bij een vereniging of binnen een organisatie. Deze kennis is belangrijk om in de politiek de juiste keuzes te maken. Ik wil mij samen met LOKAAL Meierijstad onder andere in gaan zetten voor het bouwen van meer woningen in alle kernen waarbij eigen inwoners voorrang krijgen. Lokale ondernemers moeten een kans krijgen om zich lokaal te vestigen. Vrijwilligers en verenigingen moeten actief ondersteund worden in onze gemeente. En windmolens horen niet thuis is Meierijstad.

Wern van Asseldonk – Erp

Wern van Asseldonk (53 jaar) uit Erp is raadslid sinds 2013 namens LOKAAL Meierijstad. Hij omschrijft zichzelf als zeer maatschappelijk betrokken, sociaal, betrouwbaar, ondernemend, eerlijk en recht door zee.

Wern wil zich hard maken en inzetten voor;

 • Voldoende woningbouw in ieder dorp, eigen inwoners krijgen voorrang;
 • Het verenigingsleven en vrijwilligers;
 • Een gezond bedrijfsleven, kansen bieden voor ondernemen;
 • Realisatie van Omnipark De Brug in Erp; ultieme kans voor sport, cultuur en natuur;
 • Goede wegen en verkeersoplossingen.

Marja vd Heijden-Peters – Zijtaart

Marja vd Heijden-Peters (60 jaar) getrouwd, heeft 3 kinderen en 3 kleinkinderen en woont in Zijtaart Werkzaam bij Bevolkingsonderzoek Nederland als regiomanager voor de borstkankerscreening. Zij is sinds 2014 raadslid, voorheen in de gemeente Veghel en na de fusie in Meierijstad. Als raadslid wil Marja een bijdrage leveren aan het verkleinen van de afstand tussen burger en lokale politiek. Door te luisteren naar inwoners kunnen hun ideeën en meningen meegenomen worden in de besluitvorming. Bij het werk als raadslid is het belangrijk dat je dicht bij de burger staat. Een aantal van de speerpunten waar Marja zich voor wil inzetten:

 • Voldoende mogelijkheden voor woningbouw in alle kernen.
 • Behoud van en zo nodig verbeteren van leefbaarheid in elke wijk/kern door het behouden van sport, allerlei zorgvoorzieningen en onderwijs.
 • Geen windturbines in Meierijstad en geen zonnepanelen op landbouwgrond
 • Behouden van een openlucht zwembad in Veghel.

Dylan Kuijs – Sint-Oedenrode

Dylan Kuijs (21 jaar) is geboren en getogen in Sint-Oedenrode. Sinds 2020 is Dylan commissielid en nu is hij verkiesbaar voor LOKAAL Meierijstad. Op dit moment studeert Dylan Rechtsgeleerdheid aan de Radboud Universiteit en na zijn bachelor wil hij de master strafrecht gaan doen. Dylan heeft altijd al interesse gehad in de politiek en toen hij de kans kreeg om een steentje bij te dragen greep hij die kans met beide handen aan. Een aantal speerpunten waar Dylan zich hard voor wil maken:

 • Een veilige en leefbare gemeente voor alle inwoners
 • Woningen voor jong en oud waarbij ‘eigen inwoners’ voorrang moeten krijgen
 • Ondernemers moeten kansen krijgen
 • Goede voorzieningen in alle kernen.

Erik Groothoff – Veghel

Mijn naam is Erik Groothoff en ik woon sinds twee jaar in Meierijstad / Veghel. Na 25 jaar Nuenen heeft mijn vriendin mij overgehaald naar Veghel te verhuizen. Bijna mijn hele werkzame leven ben ik in de Sport detail- en groothandel actief waarvan de laatste 10 jaar als ZZP’r.

Na twee raadslid periodes in Nuenen wil ik mijn ervaring ook graag inzetten in Meierijstad. De gemeente Meierijstad bestaat uit maar liefst 13 kernen met een eigen sfeer en identiteit. LOKAAL richt zich juist op deze verscheidenheid ondanks dat er door de fusie van 5 jaar geleden, nu in één ambtelijke structuur gewerkt wordt. Politiek en raadswerk is heel interessant. Samen met anderen wil ik bijdragen aan een goede leefomgeving waar jong en oud prettig kunnen wonen, werken en recreëren.

Ik werk graag mee om een zo goed mogelijk verkiezingsresultaat te halen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Mijn ambitie is om weer raadslid te kunnen zijn in de volgende raadsperiode. Gezondheid, je veilig voelen én een zinvolle invulling geven aan je leven zijn mijn drijfveren. Sport, cultuur en het verenigingsleven per kern zorgt voor de gewenste verbinding bij jeugd, volwassenen én senioren.

Luc van den Tillaart – Erp

Luc van den Tillaart (25 jaar, Erp) is sinds februari 2018 raadslid in de gemeente Meierijstad en is nu verkiesbaar voor LOKAAL Meierijstad. Hij is opgegroeid in Erp en woont hier al heel zijn leven. Luc is momenteel werkzaam bij Deloitte als accountant. Daarnaast volgt hij de post-master Accountancy aan Tilburg University. In de gemeenteraad houdt hij zich met name bezig met onderwerpen in de commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering. Een aantal speerpunten waar Luc zich voor zal inzetten zijn:

 • Voldoende woningbouw voor jong en oud, voorrang voor ‘eigen inwoners’
 • Een bloeiend verenigingsleven
 • Geen windturbines in Meierijstad en zonneparken op landbouwgrond
 • Kansen voor ondernemers
 • Realisatie van Omnipark ‘de Brug’ in Erp

Abdulkadir Evlek – Veghel

Abdulkadir Evlek (52 jaar) is geboren en getogen in Veghel. In 2006 kwam hij in de gemeenteraad van Veghel en in 2017 gemeente Meierijstad. Abdulkadir typeert zichzelf als ambitieus, behulpzaam en verantwoordelijk. Hij wil bij de partij LOKAAL iedereen goed vertegenwoordigen. Abdulkadir wil het verschil maken bij de lokale overheid met onderwerpen zoals sociaal domein, minder gemeentelijke belasting en energie neutraal. Als raadslid wil hij bereiken dat Meierijstad een gemeente is waarin ook volgende generaties veilig, gezond en welvarend kunnen opgroeien. Wonen aan het water, werken en ondernemen en kansen bieden aan iedereen.

Jochem Kok – Veghel

Jochem Kok, 21 jaar oud (met de verkiezingen ondertussen alweer 22 jaar) en geboren en getogen in Veghel. Jochem studeert Bestuurskunde/overheidsmanagement aan de Avans Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch. Daarnaast heeft Jochem als bijbaan orderpicken/reachtruckchauffeur bij Jumbo Distributiecentrum 602 in Veghel. Jochem is sinds november 2021 burgercommissielid binnen de gemeente Meierijstad en vind het leuk om zich te buigen over lokaal maatschappelijke thema’s/problemen.

Een aantal lokaal maatschappelijke punten waar Jochem zich hard voor zal maken, zijn;

 • “Betaalbare woningbouw voor jou”, betaalbare woningen zodat het voor inwoners uit iedere leeftijdscategorie aantrekkelijk ís en blijft om in Meierijstad te wonen;
 • “Duurzame toekomst”, een door de burgers gedragen duurzame toekomst bewerkstelligen binnen Meierijstad;
 • “Duidelijke communicatie naar de burger”, communicatie naar de burger binnen de gemeentelijke grenzen daar waar nodig verbeteren. Dit om misstanden/onwetendheid te voorkomen;
 • “Jongerenparticipatie aanmoedigen”, jongeren van vandaag zijn de toekomst van Meierijstad.

Pascal Timmers – Boerdonk

Pascal Timmers (50 jaar) is geboren en getogen in Boerdonk. Daar woont hij nog steeds samen met zijn vrouw Dorette en hun drie dochters. In het dagelijks leven werkt Pascal als interim controller voor diverse publieke organisatie in Nederland.

Als dorpsmens al vele jaren actief als vrijwilliger voor vele verenigingen binnen Boerdonk. Sinds 2011 ook actief in de lokale politiek, waarbij hij vanaf 2014 als raadslid de belangen van Boerdonk, maar ook de gehele gemeente vertegenwoordigt.

Zijn specialisatie zijn de dossiers rondom gemeentefinanciën, lokale heffingen en economische ontwikkeling. De speerpunten waar Pascal zich samen met de fractie van LOKAAL Meierijstad voor zal inzetten zijn;

 • Voldoende woningbouw voor jong en oud, met voorrang voor ‘eigen inwoners’;
 • Geen industriële zandwinning in Boerdonk;
 • Behoud en bereikbaarheid van belangrijke voorzieningen, zoals een multifunctioneel gemeenschapshuis;
 • Eigen regie in de kern houden en initiatieven uit de gemeenschap zelf mogelijk maken. De gemeente ondersteunt deze initiatieven. Van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie!

Geert van de Ven – Eerde

Mijn naam is Geert van de Ven (51 jaar) en woon al bijna 20 jaar in Eerde.

Politiek werkt in mijn beleving alleen als je écht dicht bij de mensen staat, zodat je weet wat er speelt. Maar ook omdat je de wijsheid niet in pacht hebt. Vandaar dat ik een lokale partij belangrijk vind. LOKAAL Meierijstad is die partij. Ik wil de verbinding zijn tussen wat er speelt en de politiek. Ik wil jou daar bij helpen en je mag me daar op aanspreken.

Jack Monde – Veghel

Jack Monde woont en werkt al ruim 40 jaar met veel plezier in Veghel, gemeente Meierijstad. Jack is maatschappelijk betrokken, met een groot hart voor kunst, cultuur, educatie en welzijn. Daarom voelt hij zich ook zo thuis bij LOKAAL Meierijstad als DE partij die als geen ander de belangen van alle burgers in alle kernen van onze gemeente behartigt.

Jelle Verbakel – Erp

Jelle Verbakel (21 jaar) is anderhalf jaar actief geweest als burgercommissielid in de gemeente Meierijstad. Hij is geboren en getogen in Erp, waar hij in het weekend nog altijd te vinden is. Momenteel woont Jelle in Delft voor zijn studie Complex Systems Engineering & Management aan de TU Delft. Wanneer hij de vraag krijgt wat deze nietszeggende term inhoud vertelt hij altijd dat hij hiervoor de bachelor Technische Bedrijfskunde heeft gehaald en dat zijn master een beetje voortbouwt op deze begrippen. Daarnaast is hij parttime werkzaam als consultant bij Student Consultant. Jelle heeft LOKAAL op het Zwijsen College in Veghel gezeten.

Marie-José van de Graaf – Mariaheide

Mijn naam is Marie-José van de Graaf (64 jaar), geboren in Erp en woon 44 jaar in Mariaheide, gehuwd, 3 kinderen, 3 (bijna 4) kleinkinderen. Ik heb in die 44 jaar veel vrijwilligerswerk gedaan en doe dit nog steeds met veel plezier. Van 2010 t/m 2016 heb ik namens DDB in de Raad gezeten en sta nu op de lijst van LOKAAL als “lijstduwer” op nr. 13.

Ik wil de verbinder zijn tussen dorpen en politiek.

Voor een aantal speerpunten van LOKAAL ga ik me zich zeker inzetten:

 • Bouwmogelijkheden voor jongeren en senioren
 • Voorrang “eigen” inwoners bij nieuwbouw en huur
 • Openbaar vervoer, gemeenschapshuis en sportaccommodatie behouden
 • Actieve ondersteuning van vrijwilligers

Eric van den Bogaard – Veghel

Eric van den Bogaard (60), Veghel

“Ik zet me in voor een gezonde en veilige gemeente in economische voorspoed. Mens, natuur en economie moeten in onze gemeente in evenwicht zijn! Voor de aantrekkelijkheid van onze centra, wijken en dorpen is hoge ruimtelijke kwaliteit van groot belang. Vanwege de identiteit moet daarbij veel aandacht zijn voor (herontwikkeling) monumenten en cultureel erfgoed.”

Eric was vanaf 2017 geruime tijd wethouder ruimtelijke ordening. Nu is hij als lijstduwer kandidaat-raadslid. Gehuwd met Rianne, heeft twee kinderen en is trotse opa van een kleindochter. Na zijn wethouderschap werkt hij op het provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch binnen de Algemene Directie als “projectleider veiligheid”. Als jurist studeerd hij doctoraal vrije rechtswetenschappen (drs.). Eric zet zich al dertig jaar in voor de gemeenschap. Hij was en is actief als wethouder, gemeenteraadslid, voorzitter Wijkvereniging “Het Beukelaer”, voorzitter Wijkraad Veghel-Centrum, jeugdleider SV Blauw-Geel ’38 en vrijwilliger in museum SIEMei op de Noordkade.

Jeroen Höppener – Veghel

Mijn naam is Jeroen Höppener, 47 jaar. Ik heb een relatie met Ilse en haar 4 kinderen. In het dagelijks leven ben ik met mijn BIG-registratie werkzaam als coördinator arbo, verzuim en re-integratie bij een exploitant van zwembaden, fitnesscentra en kinderspeeltuinen. Daarnaast ben ik voorzitter van de Reddingsbrigade Veghel, een mooie maatschappelijke club voor sport en waterhulpverlening. Mijn inzet voor Lokaal Meierijstad past in het verlengde wat ik voor de Reddingsbrigade doe, namelijk mezelf inzetten voor mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben. Tevens het samenwerken bevorderen van de verenigingen in Meierijstad om elkaars krachten te bundelen met een ruim gezichtsveld.

Pieter van Dijk – Zijtaart

Geboren Erpenaar maar woont inmiddels al sinds 2006 met veel plezier in Zijtaart samen met vrouw en 3 kinderen. Werkt bij Waterschap Aa en Maas als bedrijfsleider. En is in het dorp bij verschillende verenigingen actief als vrijwilliger en als bestuurslid van het Dorpshuis Zijtaart. 

Pieter vindt het vooral belangrijk dat verenigingen voldoende faciliteiten hebben om hun activiteiten te ontplooien. Of dit nu wekelijkse sportactiviteiten zijn of de organisatie van een evenement. Het verenigingsleven en de evenementen bepalen de identiteit van de verschillende kernen en die moeten behouden kunnen blijven.  Als de politiek dan voor een bepaalde kern een keus moet maken dan mag dat niet ten kosten gaan van de identiteit maar moet er gezocht worden naar mogelijkheden en niet worden gedacht in onmogelijkheden. 

“Als lijstduwer zet ik me graag in voor de LOKALE belangen, zonder het grote geheel uit het oog te verliezen.” 

Lieke Rombouts – Veghel

Lieke Rombouts (20 jaar) is sinds begin 2022 actief voor LOKAAL Meierijstad en staat momenteel als nummer 17 op de kieslijst. Lieke studeert dit jaar af aan de Pabo en wacht vol enthousiasme op haar toekomst als leerkracht. De sociale media binnen LOKAAL wordt onder andere vorm gegeven door Lieke. Daarnaast heeft ze haar focus liggen op het behoudt van basisonderwijs binnen alle kernen. Hierbij is kwaliteit leidend.

Jack Brus – Eerde

Jack Brus (57 jaar) getrouwd en vader van 3 kinderen, werkzaam bij Vanderlande in Veghel. Actief als vrijwilliger bij de voetbalvereniging sv Avanti’31 in de huidige functie als bestuurslid kantinebeheer en vrijwilligersbeleid, en voorheen 11 jaar voorzitter geweest van deze vereniging. Ook bestuurslid in de functie penningsmeester bij de carnavalsvereniging CV de Oivers in Eerde. Belangrijk speerpunt van LOKAAL Meierijstad is voor mij: het in stand houden van het verenigingsleven. LOKAAL Meierijstad gaat voor behoud van het verenigingsleven en bouwt letterlijk en figuurlijk aan en voor de toekomst van jongeren.

Ivonne van Heijningen – Erp

Lokaal Meijerijstad, voor en door lokale mensen. Zo zijn we altijd dichtbij.

Ivonne van Heijningen – Vissers, 49  jaar oud, geboren, getogen en nog steeds woonachtig in Erp met mijn man en 2 zonen.  Ik heb daar ook een eigen fysiotherapie praktijk. Een luisterend oor is in mijn vak heel belangrijk om mensen goed te kunnen helpen. En dat geldt ook voor de politiek; écht luisteren naar wat inwoners en ondernemers in Meierijstad willen om de juiste oplossing te vinden. Daar hoop ik mijn steentje aan bij te kunnen dragen, door een luisterend oor te hebben voor iedereen en deze boodschap duidelijk over te brengen naar LOKAAL. Ik vind het belangrijk dat (jonge) startende of kleine ondernemers in Meierijstad een kans krijgen om zich te kunnen vestigen en doorgroeien. Maar ook dat grote ondernemingen zich kunnen blijven ontwikkelen en zo behouden blijven voor Meierijstad. Van een goed ondernemingsklimaat profiteert iedereen binnen de gemeente.   

Paul Bouwmans – Eerde

Ik ben Paul Bouwmans (56 jaar) geboren in Veghel, één van een tweeling, maar volledig opgegroeid in Eerde waar ik nu nog steeds met veel plezier woon.

Mijn grote hobby is sport beoefenen en kijken. Zelf doe ik aan Judo. Kijken doe ik graag naar voetbal en autosport. Ook luister ik graag naar muziek.

Sport is belangrijk voor alle inwoners. Veel vrijwilligers zijn actief in de sport. LOKAAL ondersteunt hen actief. Gezonde verenigingen zijn de ruggengraat van onze samenleving.

Verder ben ik blij dat er een mooi plan voor de school ligt. Maar kerk en groen in Eerde zijn ook belangrijk. Mooi dat dit allemaal samen komt in het hart van ons dorp.