Op naar een veiliger Meierijstad?

22 sep, 2022

Woensdagavond 21 september werd het nieuw vast te stellen integraal veiligheidsbeleid 2023-2026 gepresenteerd door de betrokken burgemeesters, de politie en de gebiedsofficier van Justitie. Meierijstad valt binnen het basisteam de Meierij. Het gevolg hiervan is dat het integraal veiligheidsbeleid wordt vastgesteld met de gemeenten Heusden, Vught, Sint-Michielsgestel, Boxtel en Meierijstad. Wat betreft leefbaarheid en veiligheid doet de regio de Meierij het niet slecht. Volgens de meest recente Veiligheidsmonitor 2021 is het gemiddelde cijfer met betrekking tot de leefbaarheid een 7,8 en het veiligheidsgevoel een 7,7. Landelijk gezien is het gemiddelde cijfer voor leefbaarheid een 7,6 en voor het veiligheidsgevoel een 7,5. Op basis van deze cijfers doet de Meierij het dus bovengemiddeld goed vergeleken met de rest van Nederland.

De avond stond in het teken van het nieuw vast te stellen integraal veiligheidsbeleid. Het nieuwe beleid werd gepresenteerd door de partijen die het beleid hebben opgesteld en er was voldoende ruimte voor vragen van de aanwezige raads- en commissieleden.

Door de partijen werd aangegeven dat de capaciteit van de betrokken partijen niet onuitputtelijk is. Dat begrijpt LOKAAL: ook bij de gemeente, politie en het OM zijn maar beperkte middelen en mensen beschikbaar. Hierdoor moeten keuzes gemaakt worden waar de focus op komt te liggen bij het veiliger maken van Meierijstad. De keuzes die nu gemaakt zijn om op te focussen zijn: weerbaarheid, jeugd en kwetsbare(n). ‘Met het verhogen van weerbaarheid moeten mensen minder snel ten prooi vallen aan de criminele invloeden. De jeugd moet geholpen worden om niet in de criminele sferen terecht te komen en de kwetsbare(n) moeten worden bijgestaan om niet het verkeerde pad op getrokken te worden’, aldus het nieuwe integrale veiligheidsbeleid.

Er zijn verschillende thema’s die centraal staan in het nieuwe beleid, namelijk: Zorg & Veiligheid, Digitale veiligheid, Polarisatie en voorkomen van maatschappelijke onrust en ondermijning/georganiseerde criminaliteit.  

Voor de aanwezigen van LOKAAL, raadsleden Abdulkadir Evlek en Luc van den Tillaart en commissielid Dylan Kuijs, was het een zeer leerzame avond met betrekking tot het thema veiligheid. Voor LOKAAL is veiligheid een ontzettend belangrijk onderwerp. Veiligheid in alle 13 kernen draagt bij aan de leefbaarheid van deze kernen. We zullen het beleid beoordelen als het inhoudelijk in de Raad komt met de kennis die we hebben opgedaan op deze leerzame en interessante avond.