Over Lokaal

LOKAAL zijn we samen;
we zijn er voor alle kernen,
wij wonen er zelf ook.

Lokaal meierijstad

LOKAAL is geboren in Meierijstad zelf. LOKAAL bestaat uit mensen die weten wat hier speelt en daarom de juiste keuzes maken. Omdat we niet gebonden zijn aan landelijke programma’s kunnen we de beste keuzes maken voor híer; lokaal in Meierijstad. Lokale thema’s vragen namelijk om lokale oplossingen.

LOKAAL staat midden in de samenleving en komt op voor de belangen van inwoners, verenigingen en bedrijven van alle kernen in Meierijstad. De mens staat centraal.

 

Goede voorzieningen, verenigingsleven en woningbouw zijn belangrijk voor een goede leefbaarheid in al onze 13 kernen van Meierijstad. LOKAAL zal er dan ook alles aan doen om voorzieningen te houden zodat iedere kern zijn eigenheid kan bewaren. Woningbouw voor jong en oud is echter dé onbetwiste voorwaarde.

LOKAAL zijn we samen!

Partijprogramma

Dit vindt LOKAAL belangrijk:

  • Bouwen, bouwen, bouwen
  • Vrijwilligers; cement van de samenleving
  • Kansen voor ondernemers.

In ons partijprogramma hebben we dit vertaald naar zeven belangrijke thema’s. Wat die zijn en wat we er concreet mee bedoelen lees je in ons partijprogramma.