Over Lokaal

Lokaal zijn we samen,
wij zijn er voor alle kernen,
wij wonen er zelf ook.

Lokaal meierijstad

LOKAAL is ontstaan vanuit Meierijstad. Mensen die weten wat hier speelt en daarom de juiste keuzes maken. Omdat het belangrijk is voor ons en niet omdat het is opgelegd vanuit een landelijke partij. LOKAAL staat midden in de samenleving en komt op voor de belangen van inwoners, verenigingen en bedrijven van alle dorpen in Meierijstad.

Een goed voorzieningen niveau, verenigingsleven en woningbouw zijn belangrijke fundamenten voor een goede leefbaarheid in al onze 13 kernen van Meierijstad. LOKAAL zal dan ook alles doen om de elementaire voorzieningen te behouden zodat iedere kern zijn eigenheid kan behouden. Woningbouw voor jong en oud is echter dé onbetwiste voorwaarde. We moeten er op z’n minst voor zorgen dat er in ieder dorp voldoende woon-/bouwmogelijkheden zijn. Kansen bieden aan ondernemers. Een economisch gezonden gemeente met vitale kernen waar het goed wonen en leven is. Geen welzijn zonder welvaart. Ook het verenigingsleven moeten we koesteren met zijn/haar vrijwilligers en zo nodig ondersteunen, want zij zijn de hoeksteen van een goede mooie sociale gemeenschap. LOKAAL Meierijstad is er voor U. Maar samen zijn we LOKAAL Meierijstad.

LOKAAL zijn we samen!

Wij zijn er voor alle kernen

Klik hieronder op een kern om meer te weten te komen over deze kern en onze plannen!

Boerdonk

Keldonk

Mariaheide

Boskant

Olland

Nijnsel

Eerde

Wijbosch

Zijtaart

Nieuwsbrief