Zijtaart

Trots op eigen accommodaties.

Lokaal meierijstad: Zijtaart

De ongeveer zeventienhonderd inwoners steken graag zelf de handen uit de mouwen om Zijtaart toekomstbestendig te houden en het dorp mooier te maken. LOKAAL wil samen met de bewoners Zijtaart leefbaar en mooi houden. Door de vele vrijwilligers is er een bloeiend verenigingsleven met accommodaties waar je trots op mag zijn. Verenigingen vormen samen met school, kerk en dorpshuis de lokale identiteit van het dorp. Om dit in stand te houden is faciliteren, en waar nodig subsidiëren, wenselijk. Het zorgt ervoor dat het fijn wonen is in Zijtaart. 

Maar waar meer over gesproken wordt, zijn de zaken waar Zijtaart zich zorgen over maakt. Zoals de onzekerheid over de ontwikkelingen betreffende de omleiding van de N279. En wat duurt het toch lang voordat er gebouwd kan worden op het nieuwe plan in Zijtaart. Er moet een constant aanbod zijn voor de jeugd en senioren van Zijtaart. Er wordt veel gebruik gemaakt van het fietspad richting Mariahout en richting Poort van Veghel, maar het fietspad is van slechte kwaliteit.

Komen er zonneparken op landbouwgrond in Zijtaart? Nee, niet wat LOKAAL betreft! Eerst de daken vol.

Dit wil LOKAAL in de periode 2022 – 2026 bereiken:

  • Constant voldoende aanbod en kansen voor woningbouw in diverse prijsklassen.
  • Voorrang voor ‘eigen’ inwoners bij nieuwbouw en huur zodat starters en senioren in hun eigen dorp kunnen blijven wonen.
  • Geen zonneparken op landbouwgronden, eerst de daken vol.
  • Verbeteren van fietspaden.
  • Betaalbaar en realistisch verenigings- en subsidie beleid.
  • Tegengaan van sluipverkeer ter vergroting van de veiligheid en leefbaarheid.
  • Verbetering van de doorstroming op de N279 tussen Veghel en Asten.
  • Continuering lokale zorgvoorzieningen van o.a. de werkgroep Zorg en Welzijn.
  • Voldoende speelvoorzieningen in woonwijken.
  • Initiatieven van inwoners serieus nemen en faciliteren

LOKAAL zijn we samen!

Wij zijn er voor alle kernen

Klik hieronder op een kern om meer te weten te komen over deze kern en onze plannen!

Olland

Nijnsel

Eerde

Wijbosch

Zijtaart

Erp

Schijndel

Sint-Oedenrode

Boerdonk

Keldonk

Boskant

Mariaheide

Veghel