Zijtaart

Zijtaart is een dorp met een bloeiend verenigingsleven. De ongeveer 1.700 inwoners steken graag zelf de handen uit de mouwen om Zijtaart toekomstbestendig te houden en van het leven te genieten en het dorp mooier te maken.

Lokaal meierijstad: Zijtaart

Zijtaart is een dorp met een bloeiend verenigingsleven. De ongeveer 1.700 inwoners steken graag zelf de handen uit de mouwen om Zijtaart toekomstbestendig te houden en van het leven te genieten en het dorp mooier te maken. Het gerestaureerde Klooster met gymzaal, basisschool en dorpshuis maakt het dorp leefbaar en mooi en is de trots van Zijtaart. LOKAAL Meierijstad wil samen met de bewoners Zijtaart leefbaar en mooi houden. Lokale verenigingen vormen samen met school, kerk en dorpshuis de lokale identiteit in Zijtaart. Om dit in stand te houden is faciliteren, en waar nodig subsidiëren, wenselijk.

Dit wil LOKAAL Meierijstad in de periode 2019 – 2022 bereiken:

  • Ruimte in het woningbouwprogramma voor ‘kavels op maat’ en voor sociale woningbouw.
  • Verbetering bereikbaarheid tussen Zijtaart en Veghel door aanleg nieuwe voet-fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart tussen Scheifelaar in Veghel en de Pastoor Clercxstraat in Zijtaart, mede als onderdeel van een groter recreatief voet- en fietspadennetwerk.
  • Tegengaan van sluipverkeer (Mariahout-Keldonk-Zijtaart) ter vergroting van de veiligheid en leefbaarheid.
  • De bestaande groenbuffer tussen Doornhoek en Zijtaart moet worden verbeterd.
  • Versterking van de recreatieve functies in en rond Zijtaart, onder meer door uitbreiding van wandel-, en fietsroutes.
  • Stimuleren en bereikbaar maken van de lokale zorgvoorzieningen en ondersteunen en faciliteren van de werkgroep ‘Zorg-om-ons-dorp’.
  • Een realistisch en betaalbaar huur- en subsidiebeleid waardoor we gezonde (sport)verenigingen in het dorp houden. Dit is nodig voor de leefbaarheid.
  • Kijken naar mogelijkheden voor een beter vervoer van en naar het bestaande OV-netwerk, met name vanwege bereikbaarheid ziekenhuis Bernhoven.
  • Stimuleren van zelfwerkzaamheid bij lokale verenigingen in samenhang met subsidiebeleid.

LOKAAL zijn we samen!

Wij zijn er voor alle kernen

Klik hieronder op een kern om meer te weten te komen over deze kern en onze plannen!

Boerdonk

Keldonk

Mariaheide

Boskant

Olland

Nijnsel

Eerde

Wijbosch

Erp

Erp

Erp

Erp

Erp

Erp

Schijndel

Sint-oedenrode

Zijtaart

Veghel

Erp

Erp

Erp

Erp

Erp

Schijndel

Sint-oedenrode

Nieuwsbrief