DE VERVUILER BETAALT, TOCH?

16 dec, 2022

Tijdens de raadsvergadering van 15 december stonden de belastingverordeningen voor 2023 op de agenda. Bij het bestuderen van de ‘Verordening afvalstoffenheffing’ viel het LOKAAL op dat het vastrecht met tien euro verhoogd zou worden. Daarentegen blijft het variabeltarief voor het ledigen van een afvalcontainer gelijk. LOKAAL heeft hier verschillende vragen over gesteld, omdat uitgangspunt van de gemeente het Diftar-systeem is. Uitgangspunt van dit systeem is dat de vervuiler betaalt. Hoe meer afval je aanbiedt, hoe meer je moet betalen. Het verhogen van het vastrecht met 10 euro betekent dat, of je nu heel veel afval aanbiedt of juist heel erg je best doet om zo min mogelijk afval aan te bieden, iedereen het komende jaar meer gaat betalen. LOKAAL vindt dit raar aangezien het systeem uitgaat van het principe dat de vervuiler betaalt.

Binnen de gemeente is de afspraak gemaakt dat het inzamelen van afval kostendekkend moet zijn, dus de gestegen kosten van 370.000 euro moeten op de een of andere manier worden opgehaald. Wat LOKAAL betreft zou het eerlijker zijn om de dekking te vinden in de variabele kosten. Wij hebben bij de technische vragen de vraag gesteld wat het zou betekenen voor het variabele tarief wanneer we de dekking daar gezocht wordt, maar daarop kon het college ons geen antwoord geven.

LOKAAL had nu een motie ingediend, om bij de vaststelling van de verordening voor 2024, te komen met een voorstel waarin de huidige tariefsverhoging van 10 euro wordt gecorrigeerd. De dekking moet gevonden worden in het verhogen van het tarief voor de ledigingen. Op deze manier belonen we juist de inwoners voor hun goede gedrag en laten we de vervuiler betalen. De motie haalde helaas net geen meerderheid met 15 stemmen voor (LOKAAL, Gemeentebelang, PvdA-Groenlinks, Hart & D66) en 20 stemmen tegen (CDA, VVD, HIER & SP). Volgend jaar wordt het afvalstoffenbeleid geëvalueerd en dan zal LOKAAL dit thema weer ter sprake brengen.