Onderzoek naar mogelijkheid Islamitische begraafplaats Meierijstad

5 nov, 2022

LOKAAL kwam ter oren dat er vanuit de Islamitische gemeenschap in Meierijstad vraag is naar een begraafplaats binnen onze gemeente. LOKAAL vindt gelijkheid en gelijkwaardigheid belangrijke waarden in onze samenleving. Die gelijkheid en gelijkwaardigheid horen volgens ons niet te stoppen na de dood. Vandaar dat LOKAAL zich wilde inzetten voor de Islamitische gemeenschap, immers hebben zij ook recht op een plek om de overledene te laten rusten. Het is volgens ons belangrijk dat iedere inwoner van Meierijstad in de eigen gemeente, volgens eigen religie, begraven moet kunnen worden. Daarbij maakt dat het ook eenvoudiger voor nabestaanden om een bezoek te brengen aan het graf van zijn of haar dierbare.

Binnen het Islamitische geloof zijn er bepaalde voorwaarden gesteld aan het begraven van overleden personen. Het gaat daarbij om voorwaarden betreffende de ligging en de richting van het graaf. Vandaar dat het nodig is om daar een plek specifiek voor in te richten.

Raadslid Abdulkadir Evlek van LOKAAL hoorde deze wens aan en besloot zich er hard voor te maken. LOKAAL diende een motie in, samen met de partijen HART en HIER om een onderzoek te starten naar de mogelijkheden binnen de gemeente Meierijstad. Na flinke discussie, vele vragen vanuit andere partijen en duidelijke beantwoording vanuit LOKAAL is de motie raadsbreed aangenomen tijdens de raad van 3 november.

De resultaten van het onderzoek worden voor 1 april 2023 aan de Raad gepresenteerd. LOKAAL is blij dat deze motie gesteund werd door de gemeenteraad en hoopt voor 1 april 2023 de positie resultaten te ontvangen.