Boerdonk

‘Klein, maar fijn’, dat geldt in het bijzonder voor het dorp Boerdonk. Boerdonk is een oude nederzetting en heeft haar authentieke karakter goed bewaard.

Lokaal meierijstad: Boerdonk

‘Klein, maar fijn’, dat geldt in het bijzonder voor het dorp Boerdonk. Boerdonk is een oude nederzetting en heeft haar authentieke karakter goed bewaard. Het dorp, in een landelijke omgeving met accent op de agrarische sector, bestaat uit een aantal bebouwingslinten met daartussen open ruimten. ‘Zorg om het dorp’ en de Corneliusstichting zijn twee prachtige projecten die laten zijn hoe men de leefbaarheid in Boerdonk vergroot. LOKAAL Meierijstad is trots op de inzet van veel vrijwilligers, waardoor er in Boerdonk veel mogelijk is. De zorgkamer en het eetpunt voor 55-plus zijn voorbeelden daarvan. Woningbouw verdient blijvende aandacht in Boerdonk. Mm de leefbaarheid te kunnen waarborgen. En voor behoud van de basisschool en het bloeiende vrijwilligers- en verenigingsleven.

Dit wil LOKAAL Meierijstad in de periode 2019 – 2022 bereiken:

  • Verdere ontwikkeling en realisatie van plan Korstenhof en ’t Veldje.
  • Planning en realisatie van voldoende betaalbare huur- en koopwoningen, o.a. voor senioren en starters.
  • Revitalisering, verplaatsing dan wel nieuwbouw van seniorenwoningen aan het Kloosterhof en herinrichting van het Weike.
  • Regelmatiger onderhoud van de fietspaden rondom Boerdonk.
  • Waarborgen van een goede bereikbaarheid van Boerdonk bij de toekomstige ontwikkeling van de N279, met oog voor de leefbaarheid.
  • Behoud van het openbaar vervoer tussen Boerdonk en de omliggende dorpen.
  • Voldoende budget voor de dorpsraad van Boerdonk passend bij het brede takenpakket.
  • Behoud van de school in Boerdonk. Ook met het oog op de leefbaarheid in het dorp.
  • Continuering van projecten als Zorg om het Dorp met daarbij een passende en structurele financiering.
  • Een realistisch en betaalbaar huur- en subsidiebeleid waardoor we gezonde (sport)verenigingen in het dorp houden. 

LOKAAL zijn we samen!

Wij zijn er voor alle kernen

Klik hieronder op een kern om meer te weten te komen over deze kern en onze plannen!

Boerdonk

Keldonk

Mariaheide

Boskant

Olland

Nijnsel

Eerde

Wijbosch

Erp

Erp

Erp

Erp

Erp

Erp

Schijndel

Sint-oedenrode

Zijtaart

Veghel

Erp

Erp

Erp

Erp

Erp

Schijndel

Sint-oedenrode

Nieuwsbrief