Erp

Erp is een groot dorp waar het accent ligt op ontwikkeling van de agrarische sector, natuur en landschap. Het heeft zich ontwikkeld op de vroegere doorgaande route van Veghel naar Gemert en Helmond.

Lokaal meierijstad: Erp

Erp is een groot dorp waar het accent ligt op ontwikkeling van de agrarische sector, natuur en landschap. Het heeft zich ontwikkeld op de vroegere doorgaande route van Veghel naar Gemert en Helmond. Erp kent fraaie en kleinschalige woonbuurten en heeft een winkelbestand dat voor een deel is toegerust op de lokale bevolking. Het dorp Erp wordt omringd door agrarische bedrijven en heeft binnen zijn grenzen belangrijke bos- en natuurgebieden (Het Hurkske, de Goorse bossen en het rivierdal van de Aa). Het heeft een relatief groot bedrijventerrein met enkele grote bedrijven. LOKAAL Meierijstad is trots op de vele verenigingen die Erp maken tot wat het is. Door zelfwerkzaamheid, efficiëntie en onderlinge samenwerking zijn mooie projecten gerealiseerd. Een omni-park zou volgens LOKAAL Meierijstad daarop een mooi vervolg zijn. De actieve ondernemersvereniging EBK is een belangrijke motor in de Erpse gemeenschap. In Erp zullen meer mogelijkheden moeten komen voor woningbouw, zowel voor starters als senioren. We zijn blij met de ingeslagen weg van de inrichting van het Molenpark, een mooie recreatieve groene ruimte.

Dit wil LOKAAL Meierijstad in de periode 2019 – 2022 bereiken:

 • Meer bouwen in de dorpen, waarbij voor Erp de woningvoorraad groeit met minstens de jaarlijkse behoefte, inclusief een nog te realiseren inhaalslag. Vraag gericht bouwen.
 • Behoud van jongeren in het eigen dorp, onder meer door betaalbare prijzen en aanpasbare woningbouw.
 • Flexibiliteit in het woningbouwprogramma, onder meer door variatie in perceelsgrootte.
 • Behoud van de eerstelijnsvoorzieningen, zo mogelijk onder één dak.
 • Realisatie waar mogelijk van een groener straatbeeld, onder meer langs doorgaande wegen.
 • Voorzieningen voor buitenspelen en recreatie op niveau houden, onder meer door aanleg van wandel- en fietspaden in en om Erp.
 • Veiliger wandelroute van Simeonshof naar Ter Aa.
 • Een realistisch en betaalbaar huur- en subsidiebeleid waardoor we gezonde (sport)verenigingen in het dorp houden. Dit is nodig voor de leefbaarheid.
 • Realisatie van een omni-park. Onderdeel hiervan is aanleg van een brug als verbinding tussen voetbal, korfbal en tennis.
 • Veiligere ontsluiting van sportpark Den Uil met voldoende parkeerplaatsen in de omgeving, om zo ook de overlast voor omwonenden te verminderen.
 • Een gezonde door- ontwikkeling van bedrijventerrein Molenakker 2 tbv lokale ondernemers.

LOKAAL zijn we samen!

Wij zijn er voor alle kernen

Klik hieronder op een kern om meer te weten te komen over deze kern en onze plannen!

Boerdonk

Keldonk

Mariaheide

Boskant

Olland

Nijnsel

Eerde

Wijbosch

Erp

Erp

Erp

Erp

Erp

Erp

Schijndel

Sint-oedenrode

Zijtaart

Veghel

Erp

Erp

Erp

Erp

Erp

Schijndel

Sint-oedenrode

Nieuwsbrief