Veghel

Goed leven in een mix van stedelijke en dorpse waarden.

Lokaal meierijstad: Veghel

Tot in de verre regio verdienen mensen hun brood in Veghel. Dit in de (inter-)nationale bedrijven die we hebben op het terrein van food (agrifood), techniek en logistiek. Al jaren behoort Veghel, “een stad van een dorp”, bij de top van Nederlandse zakensteden. Het heeft zich ontwikkeld tot een centrum voor werkgelegenheid. Leerlingen en studenten uit Veghel en omstreken kunnen gebruik maken van een uitstekend onderwijsaanbod in het voortgezet onderwijs (Fioretti- en Zwijsencollege), Koning Willem I-college (MBO) en Fontys-PABO (HBO).

Veghel is mooier en beter geworden. Denk aan de herinrichting van de Markt en Hoofdstraat, nieuwe woonwijken aan de Sluisstraat en op het voormalige Zwijsen- en ziekenhuisterrein. En we zijn nog niet klaar. Kijk naar de uitdagende herontwikkeling van het Kloosterkwartier en ook met het winkelgebied is een veelbelovende start gemaakt.

Veghel is steeds aantrekkelijker om te wonen. Met een mooi aanbod van sportvoorzieningen, horeca, theater, kunst en cultuur. De Noordkade verbindt deze punten tot een ideale mengeling. Het is goed leven in een gevarieerde mix van stad en dorp, zoals “Veghels Buiten”. 

Als industrie- en handelsstad is Veghel goed verbonden met Eindhoven, Oss, Den Bosch en Nijmegen Met de ligging aan de A50, de N279 en de Zuid-Willemsvaart met steeds belangrijker wordende havens. LOKAAL wil het bedrijfsleven en de belangrijke rol van Veghel daarin blijven stimuleren. Dit draagt bij aan welvaart van de inwoners in álle kernen van Meierijstad.

Dit wil LOKAAL in de periode 2022 – 2026 bereiken:

 • Ontwikkeling wonen in het Havenkwartier (H.Hartplein, Zuidkade), Kloosterkwartier en versneld oppakken van nieuwe woongebieden in Veghels-Buiten.
 • Uitvoering Centrumvisie, kleiner centrum, samengaan van winkelen, wonen en kantoren, herinrichting Meijerijplein.
 • Uitvoering “Veghel aan de Aa” (versterking aantrekkelijke verblijfsfunctie aan rivier De Aa).
 • Behoud, (her)ontwikkeling en promotie van het cultureel erfgoed (Pierre Cuypers; stations-, rangeerlocatie Duits lijntje).
 • Maximaal ruimte bieden om te ondernemen in Veghel. Met ogen en oren open voor de grote familiebedrijven in relatie tot toekomstbestendig ondernemen in Veghel.
 • Tijdige ontwikkeling en beschikbaarheid van nieuwe bedrijventerreinen.
 • Lobby voor verbetering van de doorstroming op de A50 (N-structuur) en de N279 tussen Veghel en Asten.
 • Verbetering verkeersveiligheid. Stimulering fietsgebruik en terugdringen autoverkeer. Speciale aandacht voor veiligheid op rotondes voor voetgangers en fietsers.
 • Aandacht voor toename vliegtuiglawaai door komst F-35 naar vliegbasis Volkel.
 • Behoud politiebureau in Meierijstad.
 • Een veilige woonomgeving in de wijken door preventieprojecten.
 • LOKAAL omarmt de omni-gedachte voor een nieuw openlucht zwembad.

LOKAAL zijn we samen!

Wij zijn er voor alle kernen

Klik hieronder op een kern om meer te weten te komen over deze kern en onze plannen!

Olland

Nijnsel

Eerde

Wijbosch

Zijtaart

Erp

Schijndel

Sint-Oedenrode

Boerdonk

Keldonk

Boskant

Mariaheide

Veghel