olland

Olland is een karakteristiek kerkdorp aan de rand van het Dommeldalgebied en vlakbij natuurgebied De Geelders. Van oorsprong is het een kapelgehucht dat behoorde tot de vrijheid Sint-Oedenrode.

Lokaal meierijstad: Olland

Olland is een karakteristiek kerkdorp aan de rand van het Dommeldalgebied en vlakbij natuurgebied De Geelders. Van oorsprong is het een kapelgehucht dat behoorde tot de vrijheid Sint-Oedenrode. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw is aan de noordzijde nieuwe woonbebouwing gerealiseerd. De multifunctionele accommodatie De Loop’r is een prachtige voorziening en deze biedt onderdak aan een groot aantal verenigingen, een basisschool en sportzaal. LOKAAL Meierijstad wil hier blijvend aandacht voor.

Dit wil LOKAAL Meierijstad in de periode 2019 – 2022 bereiken:

  • Ontwikkeling woningbouwplan voor de Misse.
  • Mogelijkheden voor starters en senioren in het woningbouwprogramma Binnenveld, omwille van de leefbaarheid.
  • Onderzoeken van de mogelijkheden voor mantelzorgwoningen in Olland.
  • Uitwerken van mogelijkheden voor bouwen aan de Pastoor Smitsstraat en Bouwplan de Locht.
  • Knelpunten in het wegennet oplossen en de achterstand in het wegenonderhoud versneld aanpakken.
  • Behoud van de school voor de leefbaarheid in het dorp.
  • Meer aandacht voor kwetsbare ouderen door lokale zorg.
  • Een realistisch en betaalbaar huur- en subsidiebeleid waardoor we gezonde (sport)verenigingen in het dorp houden. Dit is nodig voor de leefbaarheid.
  • Blijvende aandacht voor MFA De Loop’r.
  • Versterking van de recreatieve functies in en rond Olland, onder meer door uitbreiding van wandel-, fiets- en ruiterroutes.

LOKAAL zijn we samen!

Wij zijn er voor alle kernen

Klik hieronder op een kern om meer te weten te komen over deze kern en onze plannen!

Boerdonk

Keldonk

Mariaheide

Boskant

Olland

Nijnsel

Eerde

Wijbosch

Erp

Erp

Erp

Erp

Erp

Erp

Schijndel

Sint-oedenrode

Zijtaart

Veghel

Erp

Erp

Erp

Erp

Erp

Schijndel

Sint-oedenrode

Nieuwsbrief